اطلاعیه۱

توجه
کمیته برگزاری مسابقات در نظر دارد جهت رفاه حال شرکت کنندگان مسابقه افرادی که مایل به صرف ناهار در محل برگزاری مسابقه هستند،ناهار را تدارک ببیند افرادی که مایل به دریافت ناهار هستند با این شماره تماس بگیرند:

۰۹۳۵۵۲۰۲۴۷۰    مهندس تیموری