• نوع موتور: ارمیچر
 • ولتا‍ژ:  6 ولت  DC
 • امپر :0.5 میلی امپر
 • دور خروجی محور متصل به گیر بکس :(300دور در دقیقه)
 • جنس بدنه:فلکسی
 • وزن قابل حمل :(1کیلوگرم(
 • تعداد چرخ دنده: 4 عدد
 • نوع گردش: چپ گرد/راست گرد
 • ابعاد بدنه :  )سانتی متر)
 • طول8:  عرض1.2: ارتفاع3.5      :   
 • عرض بدنه با موتور :)سانتی متر(4.1
 • وزن با موتور :(گرم60