نمونه میز کار الکترونیک

نمونه میز کار الکترونیک

یک کارگاه یا یک میز کار مهندس الکترونیک بسته به کاری که انجام می دهد دارای تجهیزات و امکانات مختلفی می باشد. در تصاویر زیر نمونه هایی از یک کارگاره الکترونیک نمایش داده شده است. با کلیک بر روی ابزار الکترونیک و تجهیزات کارگاه الکترونیک می توانید با نمونه تجهیزات یک کارگاه الکترونیک آشنا شوید. در صورت استفاده صحیح و مراقبت از ابزارهای مرغوب، میتوان طول عمر طولانی برای آنها را انتظار داشت.

خرید ابزارهایی با کیفیت پایین چندان مدبرانه به شمار نمی آید. زیرا بعد از چند سال خراب شده و باید نمونه دیگری را خریداری کنید. به این ترتیب قیمت آن از هزینه لازم برای تهیه ابزارهای مرغوب بیشتر می شود.معمولا هر فردی بسیاری از ابزارهای لازم برای کارهای الکترونیکی را دارد و در ابتدای کار لازم نیست سرمایه زیادی را به این کار اختصاص دهد. خوشبختانه وسایل و ابزارهای بسیار ضروری برای تعمیر بیشتر مدارهای الکترونیکی ساده، به چند ابزار اولیه محدود می شوند.

مجموعه ای از ابزارهای دستی کوچک (شامل دم باریک، سیم چین، چهارسو و پیچ گوشتی با اندازه های مختلف) را می توان نقطه شروع خوبی به شمار آورد. به لیست خرید این وسایل اولیه، باید هویه کم مصرفی را نیز اضافه کنید، که بهتر است به کنترل حرارتی نیز مجهز باشد. وسایل آزمایش و اندازه گیری نه تنها برای اندازه گیری مشخصه های مدار مورد استفاده قرار می گیرند، بلکه برای تنظیم و درجه بندی و نیز عیب یابی و تعمیر مدار نیز مفید واقع می شوند.امروزه محدوده بسیار وسیعی از وسایل اندازه گیری الکترونیک و ابزار الکترونیک ارائه شده اند، که نه تنها از نظر پیچیدگی، بلکه از نظر قیمت نیز با یکدیگر تفاوتهای زیادی دارند.

 

میز کار الکترونیک

نمونه میزکار الکترونیک

کارگاره الکترونیک

میز کار

الکترونیک

 

 

کارگاه الکترونیک

میز کار الکترونیک

 

یک میز کار الکترونیک

میز کار الکترونیک

میز کار یک تعمیرکار الکترونیک

ارسال دیدگاه